Tand-/Munhålebehandlingar

Vi har stort fokus på munhåleproblematik och är välutrustade och kompetenta för att kunna ta oss an dessa patienter.

Grimnäs veterinärklinik utför PTR, professionell tandrengöring, vilket innebär undersökning av munhålan, kontroll av fickbildningar kring tänderna, borttagning av tandsten, polering av tänderna samt journalföring av behandlingen för att få en god översikt över djurets munstatus.

Vid behov åtgärdas problem med parodontit, vilket innebär inflammation i tändernas stödjevävnad, något som på sikt leder till tandlossning. Om problemen är långtgångna så är behandlingsalternativet ofta att operera bort drabbade tänder. I ett tidigare skede kan man med andra metoder försöka att rädda tänder under förutsättning att det går att hålla en bra hemtandvård efteråt.

Frakturerade tänder med skadad pulpa åtgärdas antingen genom extraktion eller genom rotfyllning. Det händer att skadorna är ytligare, men även dessa kan ställa till problem och det ser man först efter närmare undersökning/undersökningar.

Vi kan även åtgärda funktionella bettfel, d v s sådana som stör den normala funktionen eller orsakar tryckskador. Här finns det olika möjligheter till åtgärder och bedömning och behandlingsplan görs individuellt.

TR (FORL) förekommer framförallt på katt, men även hundar kan drabbas. TR är en sjukdom där tänderna successivt bryts ned. Då kan det vara aktuellt med extraktion eller kronamputation.

Vi behandlar även andra munrelaterade problem så som tandcystor, emaljdefekter, inflammation i tandkött/munslemhinna, tumörer m.m. Vi skapar ofta en individuell behandlingsplan för dessa problem.